• Liptovská Mara
 • Lyžiarske stredisko Jasná
 • Partizánska Ľupča
 • Liptovské Sliače - folklór
 • Dúbrava
 • Galovany
 • Gôtovany - zátoka
 • Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol
 • Lazisko
 • Liptovské Kľačany
 • Ľubeľa
 • Malatíny
 • jquery carousel
 • Vlachy
Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovanská zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
Dátum zverejnenia Výzva Príloha
25.6.2019 PRV - Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre ŽoNFP (MAS_070/1) Výzva v PDF

Výzva vo WORD
31.5.2019 PRV - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (MAS_070/4.1/1.2) Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 PRV - 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (MAS_070/7.2/1.3) Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 PRV - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúr (MAS_070/7.4/1.2) Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 PRV - 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (MAS_070/7.5/1.2) Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
11.4.2019 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, Podpora podnikania a inovácií, kód výzvy: IROP-CLLD-Q339-511-001 ZIP
9.4.2019 Harmonogram výziev MAS Stredný Liptov pre rok 2019 – PRV PDF
25.1.2019 Harmonogram výziev IROP na rok 2019 PDF
29.11.2018 Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov pre MAS - IROP