• Liptovská Mara
 • Lyžiarske stredisko Jasná
 • Partizánska Ľupča
 • Liptovské Sliače - folklór
 • Dúbrava
 • Galovany
 • Gôtovany - zátoka
 • Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol
 • Lazisko
 • Liptovské Kľačany
 • Ľubeľa
 • Malatíny
 • jquery carousel
 • Vlachy
Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovanská zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
4.12.2018 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita PRV


(Klikni pre zväčšenie).

Informovanie a publicita PRV


(Klikni pre zväčšenie).

Informovanie a publicita IROP


(Klikni pre zväčšenie).13. novembra 2018 / Liptovské Sliače

Seminár "Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (PRV 2014-2020), Žiadosť o príspevok (IROP 2014-2020)",15.11.2018 o 10,00 hod., MAGURA VILLAGE, MALATÍNY

Pozvánka
(Klikni pre zobrazenie pozvánky).

Prezentácia
(Klikni pre zobrazenie prezentácie).

Fotodokumentácia
(Klikni pre zobazenie fotogalérie).21. augusta 2018 / Liptovské Sliače

Občianske združenie Stredný Liptov na AGROKOMPLEXE 2018

AGROKOMPLEX je výnimočná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava, ktorá sa na nitrianskom Národnom Výstavisku ....

8. augusta 2018 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita IROP


(Klikni pre zväčšenie).30. júla 2018 / Liptovské Sliače

Informačný materiál stratégie CLLD - Tvoríme rozvoj Stredného Liptova

Stredný Liptov Bulletín18.-19. jún 2018 / ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Správa z exkurzie

Fotodokumentácia z exkurzie3.5.2018 / Malatíny

Systém ITMS2014+ v podmienkach PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD - prezentácia

Prezentácia MAS Stredný Liptov 3.5.2018

Fotodokumentácia zo seminára
26.4.2018 / Liptovské Sliače

Systém ITMS2014+ v podmienkach PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD


(Klikni pre zväčšenie).
13.4.2018 / Liptovské Sliače

Prevádzkové náklady MAS Stredný Liptov


(Klikni pre zväčšenie).18.1.2018 / Liptovské Sliače

Otvorenie kancelárie MAS Stredný Liptov

V Liptovských Sliačoch sa dňa 18.01.2018 uskutočnil seminár „Stratégia Tvoríme rozvoj Stredného Liptova...

17. - 20. 8. 2017 / Nitra

Občianske združenie Stredný Liptov na AGROKOMPLEXE 2017

V dňoch 17. až 20. augusta 2017 sa opäť otvorili brány NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA v Nitre...

18. – 21.8.2016 / Nitra

Občianske združenie Stredný Liptov na výstave AGROKOMPEX 2016

V dňoch 18. – 21.8.2016 v Nitre sa uskutočnil 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016...

12.7.2016

OZ Stredný Liptov získalo NFP: Opatrenie č: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19. 1 Prípravná podpora, Návrh stratégie rozvoja územia.

www.apa.sk


(Klikni pre zväčšenie).13. – 14.5.2016 / Trenčín

Občianske združenie Stredný Liptov sa v dňoch 13. – 14.5.2016 predstavilo na 5. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov v areáli Expo Center Trenčín...

14.3.2016 / Partizánska Ľupča

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo vo vzťahu k projektovému zámeru MAS Stredný Liptov pozitívnu hodnotiacu správu.